עריכת הסכם מכירת דירה – דגשים חשובים

מכירת דירה – כמו גם קנייתה כמובן – היא העסקה המורכבת ביותר והמשמעותית ביותר עבור רוב בני האדם. בהתאם חשוב מאוד להקפיד על התנהלות מסודרת, בעזרת אנשי מקצוע, ובפרט כשעל הפרק עריכתו של חוזה המכירה של הדירה. מומלץ לבצע עריכת הסכם מכירת דירה עם עו"ד שזוהי המומחיות שלו.

התחייבות לגבי מצב הנכס

אחת המטרות העיקריות של עריכת הסכם מכירת דירה היא לעגן בחוזה מחייב את הצהרת בעל הנכס לגבי מצבו, הן מבחינה משפטית והן מבחינה הנדסית. סעיף זה כמובן אינו תחליף לביצוע בדיקות מדוקדקות מצד הקונה, שגם הוא מצהיר במסגרת ההסכם כי הוא מודע למצב הדירה ובוחר לרכוש אותה כמות שהיא.

בין ההצהרות של המוכר: העובדה כי הוא אכן בעליה של הדירה, שאין שום מניעה מכל גורם שהוא למכור את הנכס, התחייבות לא לבצע שינויים מהותיים בדירה החל מרגע החתימה על החוזה ועוד.

בין ההצהרות של הקונה: הידיעה כי קיבל את כל המידע הדרוש לו לצורך קבלת החלטה מושכלת, היכולת הכלכלית לממש את העסקה ואת הרשום בחוזה ועוד.

לוח זמנים מפורט

מרכיב מהותי נוסף של הסכמי מכירת דירות הוא לוח הזמנים. 

סעיף זה מפרט את מועדי העברת סכומי הכסף מהקונה למוכר – בדרך כלל ישנן מספר תחנות בדרך ובכל אחת מהן מועבר חלק מהתמורה עבור הדירה. החוזה מבהיר כמובן גם את המועד האחרון למסירת החזקה בדירה לקונה, לאחר השלמת כל הפעולות הבירוקרטיות הנדרשות.

סעיף פיצוי במקרה של הפרת החוזה

עוד מומלץ לזכור שאם ברגע האחרון אחד הצדדים ייסוג בו מכוונתו, כלומר הקונה יחליט לא לרכוש את הנכס או שהמוכר יתחרט על ההחלטה למכור, התוצאה תהיה נזק חמור לצד השני. בהתאם במסגרת עריכת הסכם מכירת דירה ישנם גם סעיפים העוסקים בפיצוי שמגיע למי שנפגע עקב הפרה יסודית.

עריכת הסכם מכירת דירה – תוספות חשובות

עריכת ההסכם היא הזדמנות גם לפרט את התכולה אשר נשארת בדירה. כדאי להקפיד על רישום מדויק כדי למנוע עוגמת נפש עתידית.

עוד התייחסות בהסכם מכירת הדירה היא לגבי נושאי המיסוי, וכן מפורטת הפרוצדורה של העברת הזכויות בנכס ורישום הזכויות בטאבו.