איך מוציאים רישיון קבלן?

רבים בציבור אינם יודעים זאת, אבל בישראל כל קבלן חייב ברישיון קבלן. רישיון קבלן הוא מה שרבים מכירים בשם קבלן רשום ומשמעותו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים אותו מנהל רשם הקבלנים במשרד השיכון. אם אתם עצמכם רוצים להירשם כקבלנים מורשים, יהיה עליכם לעמוד במספר קריטריונים ולעבור את הפרוצדורה של רישומכם בפנקס הקבלנים ועל כך נדבר בשורות הבאות.

מה נדרש מכם בכדי להוציא רישיון קבלן?

ובכן, כדי להבין איך מוציאים רישיון קבלן, יש להבין תחילה מה נדרש בכדי מלכתחילה להוציא את הרישיון ובהיבט זה ישנם מספר קריטריונים שאת העמידה שלכם בהם, בוחנות הרשויות על מנת לקבל את ההחלטה האם תקבלו את הרישיון המיוחל, אם לאו. קריטריונים אלה כוללים בעיקרם שניים: הסמכה מקצועית וותק מקצועי. לצורך העניין, אם אתם קבלני בניין המעוניינים לבצע פרויקטים של עבודות הנדסה בנאיות, יהיה עליכם להגיע מרקע של מהנדס בניין, אדריכל, הנדסאי, טכנאי או מנהל עבודה בענף הבניין, כלומר להיות בעלי השכלה רשמית באחד מהמקצועות האלה לרבות הסמכה רשמית מטעם מוסד הלימודים. אך לא די בהסמכה המקצועית. בנוסף לכך, יהיה עליכם להציג את היקף הוותק הנדרש בשנות ניסיון, על מנת שניתן יהיה להכריז שאתם אכן עומדים בקריטריונים הנדרשים. במקרה של אדריכל ומהנדס מדובר בשנתיים ניסיון, הנדסאי וטכנאי 4 שנות ניסיון ומנהל עבודה 6 שנות ניסיון.

דברים אלה משתנים כמובן בין קבלן לקבלן. ישנם למשל קבלני שיפוצים, או קבלני אינסטלציה או קבלני חשמל, או קבלני עפר ואלו אינם נדרשים להגיע מאותו הרקע המקצועי ולאחוז באותו הוותק המקצועי. פנקס הקבלנים מסודר לפי סיווגים בהם מסווגים הקבלנים השונים כשכל סיווג כרוך בקריטריונים שונים בהם יש לעמוד על מנת להירשם בו.

איך מבוצע התהליך בפועל?

אחרי שהסברנו את התנאים והקריטריונים, כעת נוכל להסביר איך מוציאים רישיון קבלן בפועל מבחינת הפרוצדורה. בכדי להוציא את רישיון הקבלן ובהנחה שאתם עומדים בכל הקריטריונים הנדרשים, עליכם להכין תצהירים חתומים על ידי עורך דין, ובהם אתם מצהירים למעשה על עמידתכם בכל הקריטריונים הנדרשים, אליהם יהיה עליכם לצרף גם תעודות ומסמכים המעידים על כך. כך למשל, יהיה עליכם לצרף את תעודת ההסמכה שקיבלתם ממוסד הלימודים בו למדתם ולהציג מסמכים המעידים על כך שאכן סיימתם בו את הלימודים הספציפיים בשנה הספציפית. כמו כן, יהיה עליכם להציג מסמכים המעידים על הניסיון המקצועי שלכם, מסמכים מטעם מעסיקים שלכם בהווה או בעבר וכדומה.

את כל המסמכים יש להגיש למשרדי רשם הקבלנים במשרד השיכון בתוספת טופס בקשת רישיון קבלן בו יהיה עליכם למלא את כל הפרטים הנדרשים. אנשי המקצוע ברשם הקבלנים יבחנו את הבקשה שלכם ובהתאם לכך יאשרו או ידחו את בקשתכם, או יבקשו תיקונים ועדכונים שונים על מנת לאשר אותה.