מה כדאי לדעת על רישום קבלנים?

כמו תחומים מקצועיים רבים אחרים, גם בענף הבנייה וההנדסה ישנה רגולציה שמטרתה להבטיח לכל לקוח שזקוק לאנשי מקצוע אפשרות לבחור את הטובים ביותר. הרשימה הרלוונטית נקראת פנקס הקבלנים, והיא נמצאת באחריותו של יחידה במשרד הבינוי והשיכון אשר נקראת רשם הקבלנים.

למה כדאי לקבלנים להירשם בפנקס הקבלנים?

ישנן עבודות מסוימות שעבורן לא נדרש רישום בפנקס הקבלנים, ובפרט מדובר על פרויקטים בהיקף מצומצם יחסית. יחד עם זאת גם במקרים אלה הלקוח בהחלט עשוי להעדיף קבלן רשום, וזאת מתוך ההבנה שמדובר באיש מקצוע מיומן ולא פחות חשוב, אמין לחלוטין.

בתחומים מסוימים רק קבלנים רשומים יכולים לבצע את העבודה – כך לדוגמה עבודות שלד, שמטבען חייבות להתבצע באפס טעויות, אסורות לביצוע עם קבלן שאינו רשום בפנקס. בנוסף פרויקטים גדולים חסומים בפני קבלן שאינו רשום – ובהתאם רישום קבלנים מרחיב במידה ניכרת את אפשרויות העבודה של אנשי המקצוע בתחומי הבניין וההנדסה.

כיצד בנוי פנקס הקבלנים?

רישום קבלנים בפנקס הנ"ל הוא לפי ענפי הפעילות של כל איש מקצוע. בין האפשרויות לרישום: שיפוצים, דריכת בטון באתר, מעליות ומדרגות נעות, עבודות אספלט, עבודות עפר, ביצוע קווי מים וביוב ועוד. כמו כן מפולח הפנקס לפי ישוב ולפי סיווג איש המקצוע.

המסמכים הנדרשים לטובת רישום קבלנים

רישום קבלנים מחייב באופן טבעי עמידה בשורת קריטריונים, שקבע משרד הבינוי והשיכון. את הקריטריונים אפשר לחלק ל-3 קבוצות: ניסיון מקצועי, השכלה רלוונטית והתנהלות תקינה.

לגבי הניסיון יש לספק לרשם הקבלנים תצהירים חתומים כחוק על-ידי עורך דין. דרישות המינימום משתנות בהתאם לתחום הפעילות ולהשכלה, כשבחלק מהמקרים גם ניסיון של שנתיים יספיק לצורך הרישום ובמקרים אחרים רק אנשי מקצוע בעלי 4 שנות ניסיון ומעלה ייכללו בפנקס הקבלנים.

ההשכלה יכולה להיות השלמת לימודים בבית ספר להנדסאים וקבלת תעודה המעידה על כך, רישום בפנקס המהנדסים מעיד גם הוא על השכלה נאותה ולעתים גם השכלה בסיסית יותר מספקת את רשם הקבלנים.

מבחינת התנהלות תקינה, תנאי הכרחי הוא היעדר הרשעות פליליות. עוד כדאי לקחת בחשבון כי מדובר בתהליך שעלול להיות מורכב, וכי ישנם אנשי מקצוע שמתמחים בסיוע לקבלנים שרוצים להירשם בפנקס של משרד הבינוי והשיכון.