כיצד עשויה ביקורת מבנים לעזור לכם במידה משפטית?

מה טומנת בחובה ביקורת מבנים?

ביקורת מבנים הינה בחינה מקצועית לאתר כשל בבנייה בבית חדש או בבית ישן שאך עכשיו נקנתה. בחינה זו מורכבת מכל חלק, כל פאתי וכל אביזר אשר הנכם עשויים להגות בו בבית נורמלי ריק. במערכת של בחינה מוודא פשוט הכל. שיפוע של רצפה בסלון ובחדרים, שיפוע של ריצוף במקלחת ובמקלחון, מתג של תאורה, תריס חשמלי ושקע חשמלי. במידה ותריס חשמלי נפתח ונאטם עד תומו? במידה ומעצור חשמלי אינו תקין? במידה והצוהר מחליק באופן חלק על גבי מסילה שלו? במידה ודלת נאטמת עד הסוף? במידה והדירה שלכם סגורה בכל חלקיה? במידה והטיח נערך באופן איכותי? במידה וקיימים כתמים של צבע על גבי הקיר? במידה והמטבח הוקם בהתאם לתכנית בנייה? במידה כי המרפסת הולמת לאישור של בנייה אשר הוענק לה? במידה והיא הוקמה בהתאם לנהלים הנדסיים? במידה והינה ודאית לעשיית שימוש? ביקורת מבנים היא בחינה כוללנית ביותר שבתומם הנכם תבינו מה הסיטואציה של הדירה שזה עכשיו רכשתם?

 כיצד עשוי ביקורת מבנים  לעזור בידכם במידה משפטית?

בהתאם לחוק המכר, מוענק בידי כל אדם אשר חודר לדירה שזה עכשיו הינו רכש, ניצבת עת שבמהלכה הינו עשוי לערוך ביקורת מבנים או ביקורת של מבנה, אשר הממצא שלה עשוי להיות הוכחה משפטית. בגמר הבחינה יושם בידכם מהנדס המבנה שביצע אותה, דוח אשר מציין בו ציון שלם של כל האביזרים שנבדקו וכל הכשלים אשר אותרו בבחינה. את הדוח הנ"ל הנכם עשויים לתת לקבלן ולבקש ממנו טיפול של כל הכשלים כמחויב. ברוב המצבים, במידה וערכתם את הבחינה בעת מסוימת בחוק, הקבלן ייטול על שכמו אחריות ויערוך את הטיפול המחויב מן המציאות. אימתי עשויות להגיח בעיות? כאשר הכשל הינו רב והטיפול שלו עשוי לעלות בהרבה הוצאות. כאשר הבחינה אינה נערכת באמצעות גורם מקצועי ידוע או כאשר הינה אינה נערכת בעת קבועה על פי חוק, במצב הזה עשוי הקבלן להתמודד על טענתו אף בבית משפט ובמצב זה הופך הדוח המצוין והפורמלי שהוענק לכם בחינת של ביקורת מבנה לאחד מן ראיות משפטיות הכי משמעותיות שקיימת אצלכם.